Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan


Tribunalforeningen blev opløst den 23. november 2019 - men Tribunalets dokumentsamling mm lever videre på Tribunal.FRED.dk
Se Tribunalforeningens gamle hjemmeside Læs mere om projektet til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan.
Få så den Irak-Afghanistan kommission genåbnet! Juli 2019: Tribunalforeningen opfordrede den nye regering til at genåbne Irakkommissionen.
Presseklip siden Udredningen Folketingets begrænsede historiske udredning skabte god debat om Danmarks krige.
Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig? Tribunalets åbne brev til Folketingets medlemmer, som savner modet til at undersøge.
Tribunalforeningens folder - juni 2019 Tribunalforeningen ville undersøge Danmarks krige, når folketinget ikke vil!
Materiale om Danmarks krige Tribunalforeningens indsamlede dokumentation - er fremover på Tribunal.FRED.dk
Foreningens papirer Nyhedsbreve, projektbeskrivelse, vedtægter, referater og regnskaber.