Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan
Tribunalforeningens dokumentsamling mm lever videre her - selvom Tribunalforeningen blev opløst den 23. november 2019.
Materiale om Danmarks krige Tribunalets indsamlede dokumentation - vokser nu på Tribunal.FRED.dk/DOX
Presseklip siden Udredningen Folketingets begrænsede historiske udredning skabte god debat om Danmarks krige.


Tribunalforeningens sidste udspil:

Få så den Irak-Afghanistan kommission genåbnet! Juli 2019: Tribunalforeningen opfordrede den nye regering til at genåbne Irakkommissionen.
Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig? Tribunalets åbne brev til Folketingets medlemmer, som savner modet til at undersøge.
Tribunalforeningens folder - juni 2019 Tribunalforeningen ville undersøge Danmarks krige, når folketinget ikke vil!