Tidslinje for Danmarks krige i Afghanistan og Irak

Nedslag i fortidens beslutninger og begivenheder...
1990-00-001990
1990-08-00August
1990-08-31: Folketingsbeslutning - Under FN at sende et orlogsfartøj samt eventuelt et forsyningsskib til Mellemøsten. Støttet af CD, K, KD, RV, S, V. [Regering: Poul Schlüter IV]
1990-09-00September
1990-10-00Oktober
1990-11-00November
1990-12-00December
1991-00-001991
1991-01-00Januar
1991-01-17: Danmark deltager i blokade mod Irak med korvetten Olfert Fischer som led i en FN-koalition, der tvinger irakiske tropper ud af Kuwait.
1991-02-00Februar
1991-03-00Marts
1991-04-00April
1991-05-00Maj
1991-06-00Juni
1991-07-00Juli
1991-08-00August
1991-09-00September
1991-10-00Oktober
1991-11-00November
1991-12-00December
1992-00-001992
1992-01-00Januar
1992-02-00Februar
1992-03-00Marts
1992-04-00April
1992-05-00Maj
1992-06-00Juni
1992-07-00Juli
1992-08-00August
1992-09-00September
1992-10-00Oktober
1992-11-00November
1992-12-00December
1993-00-001993
1993-01-00Januar
1993-02-00Februar
1993-03-00Marts
1993-04-00April
1993-05-00Maj
1993-06-00Juni
1993-07-00Juli
1993-08-00August
1993-09-00September
1993-10-00Oktober
1993-11-00November
1993-12-00December
1994-00-001994
1994-01-00Januar
1994-02-00Februar
1994-03-00Marts
1994-04-00April
1994-05-00Maj
1994-06-00Juni
1994-07-00Juli
1994-08-00August
1994-09-00September
1994-10-00Oktober
1994-11-00November
1994-12-00December
1995-00-001995
1995-01-00Januar
1995-02-00Februar
1995-03-00Marts
1995-04-00April
1995-05-00Maj
1995-06-00Juni
1995-07-00Juli
1995-08-00August
1995-09-00September
1995-10-00Oktober
1995-11-00November
1995-12-00December
1996-00-001996
1996-01-00Januar
1996-02-00Februar
1996-03-00Marts
1996-04-00April
1996-05-00Maj
1996-06-00Juni
1996-07-00Juli
1996-08-00August
1996-09-00September
1996-10-00Oktober
1996-11-00November
1996-12-00December
1997-00-001997
1997-01-00Januar
1997-02-00Februar
1997-03-00Marts
1997-04-00April
1997-05-00Maj
1997-06-00Juni
1997-07-00Juli
1997-08-00August
1997-09-00September
1997-10-00Oktober
1997-11-00November
1997-12-00December
1998-00-001998
1998-01-00Januar
1998-02-00Februar
1998-02-18: Folketingsbeslutning - Militært bidrag til en multinational indsats i Mellemøsten. Støttet af CD, DF, FP, K, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Poul Nyrup III]
1998-02-20: Konflikten var om FNs våbeninspektører havde fuld adgang i Irak. USA og Storbritannien sendte uden om FN fire hangarskibe mm - og bad Danmark bidrage med et Hercules transportfly.
1998-02-20: Hercules transportflyet kom aldrig afsted mod Irak, da FNs generalsekretær fik en ny aftale med Irak banket på plads.
1998-03-00Marts
1998-04-00April
1998-05-00Maj
1998-06-00Juni
1998-07-00Juli
1998-08-00August
1998-09-00September
1998-10-00Oktober
1998-11-00November
1998-12-00December
1998-12-16: USA sender 200 krydsermissiler ind i Irak, og Storbritannien deltager i en bombning, der ikke hjalp våbeninspektørerne.
1999-00-001999
1999-01-00Januar
1999-02-00Februar
1999-03-00Marts
1999-04-00April
1999-05-00Maj
1999-06-00Juni
1999-07-00Juli
1999-08-00August
1999-09-00September
1999-10-00Oktober
1999-11-00November
1999-12-00December
2000-00-002000
2000-01-00Januar
2000-02-00Februar
2000-03-00Marts
2000-04-00April
2000-05-00Maj
2000-06-00Juni
2000-07-00Juli
2000-08-00August
2000-09-00September
2000-10-00Oktober
2000-11-00November
2000-12-00December
2001-00-002001
2001-01-00Januar
2001-02-00Februar
2001-03-00Marts
2001-04-00April
2001-05-00Maj
2001-06-00Juni
2001-07-00Juli
2001-08-00August
2001-09-00September
2001-09-11: Statsminister Poul Nyrup Rasmussen siger, at Danmark står skulder ved skulder med USA i kampen mod terror.
2001-09-11: Angreb på World Trade Center og Pentagon mm, som blev starten på USAs "Krig mod terror".
2001-09-12: NATO tilbyder for første gang at aktivere sin "musketer-ed", men USA vælger at lave sin egen koalition.
2001-09-12: FNs Sikkerhedsråd vedtager resolution 1368 om retten til selvforsvar ud fra FN-pagten.
2001-10-00Oktober
2001-10-07: USA og Storbritannien angriber formodede al-Qaeda træningslejre og Taleban-regimet i Afghanistan.
2001-10-25: Folketingsbeslutning - Maritimt bidrag til NATOs flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet. Støttet af CD, DF, K, KD, RV, S, SF og V. Imod EL. [Regering: Poul Nyrup IV]
2001-10-25: Folketingsbeslutning - Maritimt bidrag til NATOs flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet. Støttet af CD, DF, K, KD, RV, S, SF og V. Imod EL. [Regering: Poul Nyrup IV]
2001-11-00November
2001-11-12: Taliban flygter fra Kabul, og tropper fra Den Nordlige Alliance rykker ind.
2001-12-00December
2001-12-05: Afghanistan bliver påført en overgangsregering.
2001-12-14: Folketingsbeslutning - Militær deltagelse i den internationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan. Støttet af DF, K, KD, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2002-00-002002
2002-01-00Januar
2002-01-09: Danske kampfly og specialtropper er i Afghanistan frem til juni som del af USAs Operation Enduring Freedom.
2002-01-11: Folketingsbeslutning - Militær deltagelse i en international sikkerhedsstyrke i Afghanistan. Støttet af DF, EL, K, KD, RV, S, SF og V. Ingen var imod. Opfordret af FNs Sikkerhedsråd. [Regering: Anders Fogh I]
2002-01-19: NATO har som International Security Assistance Force under FN kommandoen over en mindre gruppe danske mineryddere etc i Afghanistan.
2002-02-00Februar
2002-03-00Marts
2002-04-00April
2002-05-00Maj
2002-05-28: Folketingsbeslutning - Udvidet maritimt bidrag til NATOs flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet. Støttet af DF, K, KD, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2002-06-00Juni
2002-07-00Juli
2002-08-00August
2002-08-06: Danmark deltager i Operation Iraqi Freedom med ubåden Sælen frem til 12. december 2002.
2002-09-00September
2002-10-00Oktober
2002-11-00November
2002-12-00December
2003-00-002003
2003-01-00Januar
2003-02-00Februar
2003-02-05: USA fremlægger "beviser" for FN på at Irak udvikler masseødelæggelsesvåben, og har forbindelse til terrorangrebet i USA.
2003-03-00Marts
2003-03-20: USA skyder krigen mod Irak i gang.
2003-04-00April
2003-05-00Maj
2003-05-01: Folketingsbeslutning - Militær deltagelse i en multinational indsats i Irak. Støttet af DF, K og V. Imod EL, KD, RV, S og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2003-05-01: USA erklærer den militære erobring af Irak for overstået.
2003-05-15: Folketingsbeslutning - Militær deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak. Støttet af DF, K, KD, S og V. Imod EL, RV og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2003-05-22: FNs Sikkerhedsråd godkender situationen i Irak, og ophæver alle sanktioner fra 1990erne.
2003-06: En dansk bataljon (DANCON) på 3-400 soldater indsættes i Irak til 2007.
2003-06-00Juni
2003-07: De første amerikanske soldater i Irak sigtes for fangemishandling.
2003-07-00Juli
2003-08-00August
2003-09-00September
2003-10-00Oktober
2003-10-10: Folketingsbeslutning - Styrkelse af bidrag til den multinationale sikringsstyrke i Irak. Støttet af DF, K, KD, S og V. Imod EL, RV og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2003-11-00November
2003-12-00December
2003-12-02: Folketingsbeslutning - Udvidelse af bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan. Støttet af DF, K, KD, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2003-12-02: Folketingsbeslutning - Fortsat bidrag til den multinationale sikringsstyrke i Irak. Støttet af DF, K, KD, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2004-00-002004
2004-01-00Januar
2004-02-00Februar
2004-03-00Marts
2004-04-00April
2004-04-28: Abu Ghraib-skandalen starter. Billeder viser amerikanske soldater mishandle og ydmyge irakiske fanger i det berygtede Abu Ghraib-fængsel ved Bagdad. Også britiske soldater var med.
2004-05-00Maj
2004-06-00Juni
2004-06-02: Folketingsbeslutning - Fortsat bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak. Støttet af DF, K, KD, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2004-06-28: USA overgiver formelt kommandoen over de irakiske styrker til den irakiske regering.
2004-07-00Juli
2004-08-00August
2004-08-02: Den danske efterretningsofficer Annemette Hommel anklages for mishandling af fanger i Irak. Efter at være dømt delvist skyldig i Københavns Byret frifindes Annemette Hommel ved en efterfølgende ankesag i Østre Landsret.
2004-09-00September
2004-09-16: FNs generalsekretær, Kofi Annan, siger til BBC, at Irakkrigen var ulovlig og i strid med FNs charter.
2004-10-00Oktober
2004-11-00November
2004-11-25: Folketingsbeslutning - Udvidelse af bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan. Støttet af DF, K, KD, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2004-11-25: Folketingsbeslutning - Fortsat bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak. Støttet af DF, K, KD, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh I]
2004-11-25: Under en dansk-ledet militæroperation i Irak bliver 36 civile irakere taget til fange og udleveret til det irakiske politi, som torturerer dem.
2004-12-00December
2004-12-02: Grundlovskomiteen af 2003 planlægger retssag mod Anders Fogh Rasmussen for at have forbrudt sig mod grundloven, forsvarsloven, Geneve-konventionen, FN og folkeret ved at inddrage Danmark i Irak.
2005-00-002005
2005-01-00Januar
2005-02-00Februar
2005-03-00Marts
2005-04-00April
2005-05-00Maj
2005-05-31: Folketingsbeslutning - Fortsat bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak. Støttet af DF, K, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh II]
2005-06-00Juni
2005-07-00Juli
2005-08-00August
2005-09-00September
2005-10-00Oktober
2005-11-00November
2005-12-00December
2006-00-002006
2006-01-00Januar
2006-01-26: Folketingsbeslutning - Fortsat bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak. Støttet af DF, K, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh II]
2006-02-00Februar
2006-02-02: Folketingsbeslutning - Udvidelse af bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan. Støttet af DF, K, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh II]
2006-03-00Marts
2006-04-00April
2006-05-00Maj
2006-05-10: Hold 1 ankommer til Helmand som det første af 15 hold danske kampsoldater under britisk kommando i den såkaldte Task Force Helmand. [Regering: Anders Fogh II]
2006-05-30: Folketingsbeslutning - Militære styrker stilles til rådighed for FNs bistandsmission til Irak (UNAMI). Støttet af DF, K og V. Imod EL, RV, S og SF. [Regering: Anders Fogh II]
2006-05-30: Folketingsbeslutning - Videreførelse af bidrag til den multinationale sikringsstyrke m.v. i Irak. Støttet af DF, K og V. Imod EL, RV, S og SF. [Regering: Anders Fogh II]
2006-06-00Juni
2006-07-00Juli
2006-08-00August
2006-09-00September
2006-10-00Oktober
2006-11-00November
2006-12-00December
2006-12-05: Dokumentaren "Den hemmelige krig" viste danske jægersoldater aflevere fanger til mishandling hos USAs tropper. Kritikken blev afvist.
2007-00-002007
2007-01-00Januar
2007-02-00Februar
2007-03-00Marts
2007-04-00April
2007-05-00Maj
2007-06-00Juni
2007-06-01: Folketingsbeslutning - Styrkelse af bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan. Støttet af DF, K, RV, S og V. Imod SF og EL. [Regering: Anders Fogh II]
2007-06-01: Folketingsbeslutning - Ændring af militært bidrag til den multinationale sikringsstyrke i Irak. Støttet af DF, K, RV, S, SF og V. Imod EL. [Regering: Anders Fogh II]
2007-07-00Juli
2007-08-00August
2007-08-05: De danske soldater i DANCON Irak rejser hjem, og overdrager ansvaret til den britiske brigade. Danske militærfolk fortsætter indtil 2011 med soldatertræning for NATO.
2007-09-00September
2007-10-00Oktober
2007-10-23: Folketingsbeslutning - Udsendelse af en kampvognsdeling til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan. Støttet af DF, K, LA, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh II]
2007-11-00November
2007-12-00December
2008-00-002008
2008-01-00Januar
2008-02-00Februar
2008-03-00Marts
2008-04-00April
2008-04-04: Anders Fogh Rasmussen vælges som ny generalsekretær for NATO, og overtager hermed et hovedansvar for krigen i Afghanistan.
2008-05-00Maj
2008-06-00Juni
2008-06-10: Folketingsbeslutning - Helikopterdetachement til det militære bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan. Støttet af V, S, DF, K, RV og NY. Imod SF og EL. [Regering: Anders Fogh III]
2008-07-00Juli
2008-08-00August
2008-09-00September
2008-10-00Oktober
2008-11-00November
2008-12-00December
2008-12-09: Folketingsbeslutning - Styrkelse af bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan. Støttet af DF, K, LA, RV, S og V. Imod EL og SF. [Regering: Anders Fogh III]
2009-00-002009
2009-01-00Januar
2009-01-15: Storbritanniens udenrigsminister David Miliband kalder Bushs krig mod terror "forkert" og "vildledende".
2009-02-00Februar
2009-03-00Marts
2009-04-00April
2009-05-00Maj
2009-06-00Juni
2009-07-00Juli
2009-08-00August
2009-09-00September
2009-09-16: PET vil censurere Thomas Rathsacks Afghanistan-bog "Jæger - i krig med eliten", der lækkes på WikiLeaks.
2009-10-00Oktober
2009-10-04: Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen fratræder sin stilling, efter at Forsvarskommandoen selv har spredt en arabisk oversættelse af Jægerbogen.
2009-11-00November
2009-12-00December
2010-00-002010
2010-01-00Januar
2010-02-00Februar
2010-03-00Marts
2010-03-17: En enstemmig Højesteret afgjorde, at Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen ikke må anlægge sag mod Anders Fogh Rasmussen.
2010-04-00April
2010-05-00Maj
2010-05-17: Dokumentarfilmen "Armadillo" om de danske styrkers krigsindsats i Afghanistan ryster Danmark
2010-06-00Juni
2010-07-00Juli
2010-08-00August
2010-09-00September
2010-10-00Oktober
2010-11-00November
2010-12-00December
2011-00-002011
2011-01-00Januar
2011-02-00Februar
2011-03-00Marts
2011-04-00April
2011-05-00Maj
2011-06-00Juni
2011-07-00Juli
2011-08-00August
2011-09-00September
2011-10-00Oktober
2011-11-00November
2011-12-00December
2012-00-002012
2012-01-00Januar
2012-02-00Februar
2012-03-00Marts
2012-04-00April
2012-05-00Maj
2012-06-00Juni
2012-07-00Juli
2012-08-00August
2012-09-00September
2012-10-00Oktober
2012-11-00November
2012-12-00December
2013-00-002013
2013-01-00Januar
2013-02-00Februar
2013-03-00Marts
2013-04-00April
2013-05-00Maj
2013-06-00Juni
2013-07-00Juli
2013-07-23: De danske kamptropper forlader Helmandprovinsen og Afghanistan.
2013-08-00August
2013-09-00September
2013-10-00Oktober
2013-11-00November
2013-12-00December
2014-00-002014
2014-01-00Januar
2014-02-00Februar
2014-03-00Marts
2014-04-00April
2014-05-00Maj
2014-06-00Juni
2014-07-00Juli
2014-08-00August
2014-08-27: Folketingsbeslutning - Militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak. Støttet af DF, EL, K, LA, RV, S, SF, V. Ingen mod. [Regering: Helle Thorning II]
2014-08-28: Et dansk Hercules-transportfly udsendes til støtte for kampen mod IS i det nordlige Irak.
2014-09-00September
2014-10-00Oktober
2014-10-02: Folketingsbeslutning - Yderligere militære bidrag til den igangværende indsats mod ISIL i Irak. Støttet af DF, K, LA, RV, S, SF og V. Imod EL. [Regering: Helle Thorning II]
2014-10-23: Den nye danske indsats i Afghanistan for 2015-2017 skal fokusere på udvikling med et militært bidrag på ca. 160 personer i Kabul-området samt et transporthelikopterbidrag i det nordlige Afghanistan.
2014-11-00November
2014-12-00December
2014-12-18: Folketingsbeslutning - Militært bidrag til NATOs Resolute Support Mission i Afghanistan. Støttet af DF, K, LA, RV, S, SF og V. Imod EL. [Regering: Lars Løkke I]
2015-00-002015
2015-01-00Januar
2015-02-00Februar
2015-03-00Marts
2015-04-00April
2015-05-00Maj
2015-06-00Juni
2015-07-00Juli
2015-08-00August
2015-09-00September
2015-10-00Oktober
2015-11-00November
2015-11-10: Folketingsbeslutning - Supplerende militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL. Støttet af DF, K, LA, RV, S, SF, V. Imod EL og AL. [Regering: Helle Thorning II]
2015-12-00December
2016-00-002016
2016-01-00Januar
2016-02-00Februar
2016-03-00Marts
2016-04-00April
2016-04-19: Folketingsbeslutning - Yderligere danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien. Støttet af DF, K, LA, RV, S og V. Imod AL, EL og SF. [Regering: Lars Løkke I]
2016-05-00Maj
2016-06-00Juni
2016-07-00Juli
2016-08-00August
2016-09-00September
2016-10-00Oktober
2016-11-00November
2016-12-00December
2017-00-002017
2017-01-00Januar
2017-02-00Februar
2017-02-09: Folketingsbeslutning - Bidrag til en amerikansk hangarskibsgruppe, herunder til støtte for den internationale koalitions indsats mod ISIL i Irak og Syrien. Støttet af DF, K, LA, RV, S, SF og V. Imod AL og EL. [Regering: Lars Løkke I]
2017-03-00Marts
2017-04-00April
2017-04-29: Danmark deltager i kampen mod ISIL med fregatten Peter Willemoes og radaroperatører på flyvestationer i henholdsvis De Forenede Arabiske Emirater og Irak.
2017-05-00Maj
2017-06-00Juni
2017-07-00Juli
2017-08-00August
2017-09-00September
2017-10-00Oktober
2017-11-00November
2017-11-07: Kommende retssag mod Forsvarsministeriet fra 23 civile irakere for mishandling uden at danske soldater greb ind.
2017-12-00December