Introduktion - kilder om de danske krige i Irak og Afghanistan

Maj 2017 besluttede Tribunalforsamlingen at arbejde frem mod en høring, der skulle opsamle kendt og ny viden omkring foreningens arbejdsfelt - Danmarks krige i Irak og Afghanistan. Høringens panel skulle udgøres af sagkyndige eksperter fra forskellige samfundsområder. Panelets opgave var, i forlængelse af initiativets kommissorium, at foretage en grundig og kritisk gennemgang af materialet forud for og på selve høringen. Desværre blev denne foreslåede brede høring ikke mulig, da de nødvendig eksperter og politikere ikke ønskede at deltage.

Tribunalforeningens overordnede tre spørgsmål lød:
- Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i forhold til international og national lovgivning?
- Overholdt danske soldater og andre af vore officielle aktører krigens love i Irak og Afghanistan?
- Kan resultatet af undersøgelsen få retslige konsekvenser for danske ministre, embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre?

På denne baggrund blev der op til den opgivne høring udarbejdet diverse baggrundsmateriale. Disse sider er en spæd første version af fremlæggelsen af sådant materiale, hvor der i de kommende måneder bliver fyldt op med for det meste ubearbejdede kilder fra krigens tid. De første tekster er tænkt som en meget kortfattet og systematisk historiebog med udpluk fra de grundlæggende begivenheder, der jo nu ligger en del år bag os.

Danmarks nyere krigstid er belyst gennem konkrete eksempler fra krigsudbruddet og frem. Dette "kompendie" er et første spadestik i bunkerne af gammelkendt materiale aflæst ud fra nutidens viden, i håbet om at læserne her igennem vil finde inspiration til at se nye spørgsmål og sammenhænge. Afsluttende findes en tidslinje, der for overskuelighedens skyld er opdelt i emner relateret til henholdsvis Afghanistan og Irak.

Selve kompendie-delen har ingen egentlig kildeliste, men omkring 170 links til kilder og uddybning. Bemærk at der ofte er brugt andre kilder, men derefter er ledt et fortsat eksisterende link frem til teksten. Hvis der er meningsforstyrrende fejl, forståelsesspørgsmål og mangler i teksterne - så giv endelig undertegnede forfatter direkte besked.

Krigenes dokumenter har det med at forsvinde fra nettet, så her opbevares en voksende samling af disse. Samlingen er bevaret her på tribunal.FRED.dk efter Tribunalforsamlingen blev nedlagt.

Journalist Tom Vilmer Paamand
Mobil: 50 51 03 28
Mail: tom@Paamand.dk

Brug helst søgemaskinen til at "bladre" med - for teksterne har ofte ret uforståelige titler. Og søgningen foregår ikke kun i PDF-samlingen her, men også i andre relevante samlinger: Grundlovskomiteen.dk, IraqInquiry.org.uk, IrakTortursager.dk og Krigsudredning.ku.dk
Søg fx efter Fogh, IraK, IraQ... eller prøv selv at bladre i arkivet.