Danske tortursager - Afghanistan og IrakNogle sager fra Afghanistan:


Filmen "Den hemmelige krig" fra 2006 viste afghanere, der blev tilbageholdt af jægersoldater og afleveret til mishandling på et amerikansk afhøringscenter. Og at regeringen og de danske soldater burde have vidst, at tortur blev brugt. Efter megen diskussion om filmens metoder, blev filmens påstande afvist af Forsvarsministeriet, og affejet med tung retorik.

Samme skæbne fik rygterne om en CD-rom med billeder fra Afghanistan, hvor danske soldater medvirker eller er til stede ved tortur af afghanske fanger i 2010. En auditørundersøgelse blev sat i værk, men CD-rommen blev aldrig fundet.

En sag om mishandling fra USAs soldater af en afghansk bonde nåede i 2013 helt op i Højesteret. Forsvarsministeriet blev frifundet for medansvar for påstået mishandling selv om bonden var blevet overgivet af danske soldater. Højesteret konkluderede at der ikke var grundlag for at anfægte myndighedernes tillid til at USA ville behandle sine tilbageholdte humant.


Nogle sager fra Irak:


36 civile irakere blev taget til fange og udleveret til det irakiske politi, som holdt dem fanget og torturerede dem i op til 70 dage, inden de blev løsladt uden sigtelse eller dom. Dette skete under en dansk ledet militæroperation i Irak med omkring 1000 danske, britiske og irakiske soldater den 25. november 2004. På selvsamme dato besluttede Folketinget tilfældigvis fortsat at bidrage til den multinationale sikringsstyrke i Irak - for det tog tid, inden episoden blev kendt.

Tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard lækkede en video fra Operation Green Desert, hvor danske soldater ser passivt til, mens irakiske soldater slår og sparker bagbundne fanger. Forsvaret benægtede længe både selve episoden, og at filmoptagelser eksisterede, men måtte indrømme "fejlen".

Daværende forsvarsminister Nick Hækkerup indrømmede med skægget i postkassen, at Hæren ikke havde undersøgt om fangerne faktisk var terrorister, men i blind tro overlod dem til de irakiske sikkerhedsstyrker - hvor på det kom frem, at den øverstbefalende for den danske bataljon i Irak faktisk vidste, at de tilbageholdte irakere efter al sandsynlighed var uskyldige civile, og at de irakiske efterretninger var utroværdige.

Amnesty International havde allerede advaret den danske regering i efteråret 2003 med konkrete oplysninger om fangemishandling specielt hos de britiske styrker, som danske soldater udleverede fanger til.

I en anden sag anklages efterretningsofficer Annemette Hommel for mishandling af fanger i Irak. Efter at være dømt delvist skyldig i Københavns Byret frifindes Annemette Hommel ved en efterfølgende ankesag i Østre Landsret.

Den daværende chef for HOK underdrev i 2007 i et svar til Folketinget antallet af irakiske fanger, som Danmark burde have haft styr på. Et par af de ansvarlige officerer fik henholdsvis en advarsel og en irettesættelse. Det generelle mønster er ellers, at alle sådanne sager ender som uopklarede eller med frifindelse.